Kayıt ol
Şifreniz Mail adresinize gönderilecektir.

BULMACABUL—-SÖZLÜK VE İLGİNÇ BİLGİLER—-EN ÇOK PAYLAŞILANLAR

AJAX progress indicator
 • a

 • Avrupa Kamu Hukuku ne demek, anlamı nedir?
  Avrupa Kamu Hukuku ortaçağın sona ermesiyle birlikte Avrupada ortaya çıkan monarşik devletlerin kendi aralarında anlaşmalar yaparak sağladıları bir hukuk düzenidir. Avrupa Kamu Hukuku teknik anlamda ilk uluslarası hukuk düzeni olarak kabul edilmektedir. Güçlü devletlerin çıkarlarını korumak(...)
 • Avrupa Konseyi ne demek,anlamı nedir,açıklaması
  Avrupa Konseyi (Council of Europe):Avrupa Konseyi siyasal nitelikli bir bölgesel örgüttür. II. Dünya Savaşı sonrasında Avrupa'da bütünlüğün ve barışın sağlanması için başlatılan girişimlerin bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. 5 Mayıs 1949 tarihinde Londra'da imzalanan bir antlaşma ile(...)
 • b

 • Bağımlılık nedir, Bağımlılık ne demek, anlamı
  Bağımlılık iki veya daha fazla sayıdaki uluslararası politika biriminin arasında simetrik olma­yan bir etki ilişkisidir. Bağımlılık kavramı, günümüz uluslararası politika literatüründe başlıca iki anlamda kullanılmaktadır. İlkin, özellik­le Anglo-Sakson yazarlar bağımlılık kavramını, bir (A)(...)
 • Bağımsızlık ne demek, Bağımsızlığın anlamı nedir
  Bağımsızlık uluslararası politika ve uluslararası hu­kuk alanında farklı sayılabilecek anlam­larda kullanılan kavramdır. Uluslararası po­litikada bağımsızlık, bir devletin bir baş­ka devlet ya da kuruluşun siyasi, askeri veya ekonomik otoritesine boyun eğme­mesi anlamına gelmektedir. Bununla(...)
 • Bağlantısızlık ne demek, Bağlantısızlık açıklaması
  Bağlantısızlık uluslararası politikada, belli başlı bloklar ile siyasal ya da ideolojik yakınlaşmalar­dan kaçınma politikasıdır. Bloksuzluk ola­rak da adlandırılan bu politika, II. Dünya Savaşı'ndan sonra Hindistan, Yugoslav­ya ve Mısır gibi ülkeler ile Asya ve Afri­ka'da yeni kurulan(...)
 • Bağlayıcı Karar Ne Demektir
  Bağlayıcı Karar (decision)Bağlayıcı Karar uluslararası örgütlerin aldığı hukuksal o­larak bağlayıcı etkiye sahip kararlar. Bu türden kararlar uluslararası örgüt açısın­dan iki ayrı düzeyde bağlayıcı etki doğu­rabilirler;1) Örgüt içinde,2) Örgüt dışın­da.Örgüt içinde bağlayıcılığa sahip(...)
 • Bahamalar Hakkında Bilgi, Başkenti, Nüfusu, Yüzölçümü, Dini
  BahamalarBaşkent: NassauNüfus: 253.000Yüzölçümü: 13.939 km2Din: Anglikan olmayan protestan % 55.2,Anglikan % 20.1, Katolik % 18.8, diğer %5.9Yönetim Biçimi: Çok partili meşruti mo­narşi
 • Bahreyn Başkenti, Nüfusu, Yüzölçümü, Dini, Yönetim Biçimi
  BahreynBaşkent: ManamaNüfus: 503.000Yüzölçümü: 692.4 km2Din: Müslüman % 85, Hıristiyan % 7.3, diğer % 7.7Yönetim Biçimi: Emirlik
 • Bakü Kongresi, 1920
  Bakü Kongresi, III. Enternasyonal (Komintern) tarafından 1920 yılında Bakü'de düzenlenen bir toplantıdır. 1920 yılında Bolşevikler yavaş yavaş Batı'da bekle­nen devrimin çok yakın olmadığını dü­şünmeye başlamıştı. Bu durumda Doğu'ya dönen Sovyetler, bu halklar ile Batılı kapitalist ülkelere(...)
 • Balfour Bildirisi, Balfour Deklarasyonu Nedir
  Balfour Bildirisi, İngilizlerin Filistin'de Yahudiler için ulu­sal bir yurt oluşturulmasını desteklediği­ne ilişkin, İngiliz Dışişleri Bakanı A.J. Balfour'un İngiliz Yahudileri'nin önderlerin­den LW. Rothschild'e gönderdiği mek­tuptaki görüşlerden oluşur. Balfour mektubunda, "Filistin'de(...)
 • Bass Hareketi nedir, Baas Hareketi ne demektir, anlamı
  Baas Hareketi temelde Arap ulusçuluğuna dayanan bir radikal akımdır. 1943'te Misel Eflâk ve Sa­lah el-Bitar tarafından Şam'da kurulan Baas Partisi kısa sürede gelişerek Irak, Ürdün ve Lübnan'da benzer hareketlerin ortaya çıkması sonucunu doğurdu. Hare­ketin amacı, tek bir Arap ulusu yaratmak,(...)
 • Biyolojik Silahların Kullanımını Yasaklayan Anlaşma
  Bakteriyolojik ve Mikrop Yayan Silah­ların Yasaklanması Sözleşmesi (16 Aralık 1971) Biyolojik silahlar ile birlikte mikrop yayan silahların geliştirilmesini, yapımını, depo­lanmasını veya başka yerlerden elde edilmesini yasaklayan sözleşmedir. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 16 Aralık(...)
 • i

 • it boncugu
  peçiç oynarken kullanilan midye kabugu. Bir santim kadar uzunluğu olan, oval sekilli, ortasinda cevresi tirtikli uzunlamasina bir yarigi olan bir sey. Neyin kabugudur ya da nerden bulunur bilmem, pecic oynarken kullanilacak it boncugunun sirti torna yardimiyla acilir.